Serveis

Llista total dels serveis que oferim

Família

 • Celebració de matrimonis
 • Unions de fet
 • Separacions i divorcis
 • Constitució de tutela
 • Declaració d’assistent
 • Capitulacions matrimonials
 • Testament vital

Successions i donacions

 • Testament
 • Declaracions d’hereus ab intestat
 • Pactes successoris
 • Acceptació i adjudicació d’herències
 • Donacions de tota mena
 • Assessorament civil i fiscal o tributari de les herències i donacions

Mercantil

 • Constitució de tota mena de societats (limitades, anònimes, cooperatives, associacions, fundacions, partits polítics, …)
 • Transformació i fusió de societats
 • Dissolució i liquidació de societats
 • Protocols familiars
 • Cessi i nomenament de càrrecs
 • Poders mercantils
 • Pòlisses de préstec, crèdit, descompte, factoring, lísing, …

Immobiliari i hipotecari

 • Compravendes de tota mena
 • Hipoteques
 • Novació i subrogació d’hipoteques
 • Actes llei contractes crèdit immobiliari (LCCI)
 • Excessos de cabuda de finques
 • matriculacions de finques

Poders

 • Poders per a plets
 • Poders generals
 • Poders especials per vendre, comprar, heretar
 • Poders preventius per a cas de pèrdua de la capacitat

Actes

 • Actes de presència
 • Actes de notorietat
 • Actes de manifestacions
 • Actes de protocolització de documents
 • Actes blanqueig capitals o titularitat real

Altres

 • Permís o autorització de viatge per a menors d’edat
 • Jura de la nacionalitat espanyola
 • Llei de segones oportunitat